heraldick?abulka
 
Nepřehlédněte!
Databáze firem Evropské databanky

Nadační fond proti korupci

Místní akční skupina Pobeskydí

   Místní akční skupina Pobeskydí byla založena v roce 2004 a od té doby úspěšně administrovala mnoho projektů v rámci dotačních programů založených na metodě LEADER. Od roku 2008 realizuje svůj Strategický plán LEADER prostřednictvím Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013.

   Metoda LEADER mj. spočívá v tom, že žádosti o dotaci jsou vybírány k podpoře přímo v regionu, kde místní akční skupina (MAS) působí, a to nezávislou výběrovou komisí složenou ze zástupců jednotlivých členů MAS. Podrobné informace o metodě LEADER a činnosti MAS Pobeskydí naleznou zájemci na internetových stránkách www.pobeskydi.cz.

   V Programu rozvoje venkova ČR má každá MAS povinnost vyhlásit alespoň jednou ročně výzvu k předkládání žádostí o dotaci. V MAS Pobeskydí to již bylo od roku 2008 šest výzev. Projekty vybrané v první a druhé výzvě již byly všechny realizovány, ostatní jsou v různém stupni realizace. Poslední šestá výzva k předkládání žádostí o dotaci byla vyhlášena v listopadu loňského roku.

   Bylo přijato 28 žádostí, z nichž výběrová komise vybrala 10 k podpoře. V oblasti Občanská vybavenost jsou žadateli navrženými k podpoře obce Metylovice, Vojkovice, Krásná a Komorní Lhotka. V oblasti Rozvoj zemědělského podnikání podnikatelé Karel Poncza z Komorní Lhotky, Přemysl Motička z Dolních Domaslavic a Radim Bača z Palkovic. V oblasti Cestovní ruch byly navrženy k podpoře všechny 3 přijaté projekty žadatelů, jimiž jsou T E R M O Frýdlant n/O s.r.o, Slavomír Žilinský z Dolních Domaslavic a Ski areál Řeka s.r.o. se sídlem v Ostravě. Výše požadované dotace všech vybraných projektů se rovná téměř 8 mil. Kč. Čtyři z žadatelů se zavázali vytvořit nová pracovní místa. Další výzva č. 7 by měla být podle předpokladu vyhlášena v červenci 2012 pro oblasti podpory Kulturní dědictví a tradice a Životní prostředí a infrastruktura. Všem žadatelům budeme nápomocni s administrací jejich projektů tak, aby byly úspěšně zrealizovány a dotace proplaceny.

   Aktuální informace průběžně zveřejňujeme na www.pobeskydi.cz.
VK, Třanovice 26. 3. 2012

---      2006    Ing. David Foldyna     ---