heraldick?abulka
 
Nepřehlédněte!
Databáze firem Evropské databanky

Nadační fond proti korupci

Návrh územního plánu Pražmo

Textová část

Textová část
Odůvodnění
SEA
Natura
Vyhodnocení vlivu na URU

Výkresová část

Hlavní výkres
Výkres základního členění
Výkres širších vztahů
Koordinační výkres
Doprava
Energetika
Vodohospodářství
ZPF
VPS

Změna č. 1 (2019)

Textová část

Textová část
Odůvodnění
Srovnávací text

Výkresová část

Hlavní výkres
Výkres základního členění
Koordinační výkres
ZPF

Pokud váš prohlížeč uvedené dokumenty nezobrazuje správně (např. se nezobrazuje legenda a další text), stáhněte si soubory do svého počítače -
Pravým tlačítkem myši klikněte na daný soubor a vyberte možnost "Uložit odkaz jako...".

---      2006    Ing. David Foldyna     ---