heraldick?abulka
 
Nepřehlédněte!
Databáze firem Evropské databanky

Nadační fond proti korupci
logo

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Aktivita BEZPEČNOST DOPRAVY

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0005655
Projekt: Zvýšení bezpečnosti pro pěší a cyklisty v centru obce Pražmo, je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích v obci Pražmo, umožnění pohybu po obci Pražmo i handicapovaným formou bezbariérovosti chodníků, zkvalitnění života ve venkovské oblasti, díky vybudování nového chodníku.

---      2006    Ing. David Foldyna     ---