heraldick?abulka
 
Nepřehlédněte!
Databáze firem Evropské databanky

Nadační fond proti korupci

ÚŘADY A INSTITUCE

Česká pojišťovna F-M
Česká pošta, s.p. (Pražmo)
Česká spořitelna F-M
ČSAD Frýdek-Místek a.s.
Římskokatolická církev - farnost Morávka
Finanční úřad Frýdek-Místek
Frýdecká skládka a.s.
Katastrální úřad Frýdek-Místek
Komerční banka Frýdek-Místek
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
Územní pracoviště Frýdek-Místek
Městský úřad Frýdek-Místek
Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Nádraží ČD-Frýdek-Místek
Obec Raškovice
Obec Morávka
Obec Krásná
Obec Vyšní Lhoty
Obec Dobrá
Obecní knihovna Pražmo
Okresní soud Frýdek-Místek
Okresní státní zastupitelství Frýdek-Místek
Ostravská univerzita
Okresní ředitelství Frýdek-Místek
Obvodní oddělení PČR Dobrá
Dopravní inspektorát Frýdek-Místek
Ředitelství cel Frýdek-Místek
Státní vědecká knihovna
Půjčovna a studovna speciálních fondů:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní vojenská správa Frýdek-Místek
Všeobecná zdravotní pojišťovna
VŠB-TU Ostrava


Česká pojišťovna F-M

Adresa: Na poříčí 595
738 01, Frýdek-Místek
Telefon: Klientský servis: 844 114 114
Sjednání smlouvy: 558 425 111, 558 630 431
Fax: 558 630 465, 558 631 431
Otevírací hodiny:
pondělí - pátek 07:00 - 17:30

Česká pošta, s.p. (Pražmo)

Adresa: Pražmo 81
739 04
Otevírací hodiny:
pondělí - pátek 08.00 - 11.00 14.00 - 17.00

Česká spořitelna F-M

Pobočka Frýdek:
Adresa: Na poříčí 596
738 01, Frýdek-Místek
Telefon: +420 558 603 111
Fax: +420 558 623 102
WWW stránky: www.csas.cz
Otevírací hodiny:
pondělí 08.30 - 12.30 13.30 - 18.00
úterý 08.30 - 12.30 13.30 - 15.00
středa 08.30 - 12.30 13.30 - 18.00
čtvrtek 08.30 - 12.30 13.30 - 15.00
pátek 08.30 - 12.30 13.30 - 16.00

Pobočka Místek:
Adresa: Náměstí Svobody 1
738 01, Frýdek-Místek
Telefon: +420 558 441 533
Fax: +420 558 441 535
WWW stránky: www.csas.cz
Otevírací hodiny:
pondělí 09.00 - 12.30 13.30 - 17.00
úterý 09.00 - 12.30
středa 09.00 - 12.30 13.30 - 17.00
čtvrtek 09.00 - 12.30 13.30 - 16.00
pátek 09.00 - 12.30 13.30 - 16.00

ČSAD Frýdek-Místek a.s.

Adresa: Politických obětí 2238
738 02, Frýdek-Místek
Telefon: +420 558 922 111
Fax: +420 558 922 302

Římskokatolická církev - farnost Morávka

Adresa: Farní úřad Pražmo 161
P. Andrzej Wójcik
Telefon: +420 558 692 427

Finanční úřad Frýdek-Místek

Adresa: Na Poříčí 3208
738 01, Frýdek-Místek
Telefon: +420 558 605 111
Fax: +420 558 622 768
E-mail: podatelna@frm.os.ds.mfcr.cz
WWW stránky: www.mfcr.cz

Frýdecká skládka a.s.

Adresa: Zámecké náměstí 26
738 01, Frýdek-Místek
Telefon: +420 558 636 253, +420 558 636 251
Fax: +420 558 636 291
E-mail: fmskladka@fmskladka.cz

Katastrální úřad Frýdek-Místek

Adresa: T.G.Masaryka 453
738 01, Frýdek-Místek
Telefon: +420 558 622 376
Fax: +420 558 622 408
E-mail: kp.fmistek@cuzk.cz
Úřední hodiny: Městské a obecní úřady:
úterý 08:00 - 15:00

Podatelna:
pondělí 08:00 - 17:00
úterý 08:00 - 15:00
středa 08:00 - 17:00
čtvrtek 08:00 - 15:00
pátek 08:00 - 14:00

Pro geodety:
úterý 08:00 - 15:00
čtvrtek 08:00 - 15:00
pátek 08:00 - 14:00

Pro veřejnost:
pondělí, středa: 08:00 - 17:00

Státní správa a samospráva
úterý: 08:00 - 15:00

Komerční banka Frýdek-Místek

Adresa: Nádražní 1087
738 01, Frýdek-Místek
Telefon: +420 558 607 111
Fax: +420 558 607 410
WWW stránky: www.kb.cz/cz/
Úřední hodiny:
pondělí - pátek: 08:00 - 17:00

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Adresa: Na Bělidle 7
702 00, Moravská Ostrava
Telefon: +420 558 636 253, +420 558 636 251
E-mail: podatelna@khsova.cz

Územní pracoviště Frýdek-Místek

Adresa: Tř. Palackého 121
738 02, Frýdek-Místek
Telefon: +420 588 418 111
Fax: +420 558 435 015
E-mail: podatelna@fm.khsova.cz

Městský úřad Frýdek-Místek

Adresa: Budova ve Frýdku - Radniční 1148
738 22, Frýdek-Místek
Budova v Místku - Palackého 115
738 22, Frýdek-Místek
Telefon: +420 558 609 444
Fax: +420 558 609 466
E-mail: podatelna@frydekmistek.cz
WWW stránky: www.frydek-mistek.cz
Úřední hodiny:
pondělí 08:00 - 17:00
středa 08:00 - 17:00
čtvrtek 13:00 - 15:00

Úřední hodiny pro odbory:

- vnitřních věcí-oddělení evidence obyvatel, občan. průkazů a cestovních dokladů
- odbor vnitřních věcí-oddělení matriky
- odbor dopravy a silničního hospodářství-oddělení evidence silničních vozidel
- odbor dopravy a silničního hospodářství-oddělení řidičských oprávnění a přestupků

pondělí 08:00 - 17:00
středa 08:00 - 17:00
čtvrtek 08:00 - 15:00

Úřední hodiny pro odbory:

- finanční odbor-oddělení místních daní a poplatků

pondělí 08:00 - 17:00
středa 08:00 - 17:00
čtvrtek 08:00 - 11:30 13:00 - 15:00

Úřední hodiny pro odbory:

- odbor správy obecního majetku-oddělení správy budov a bytového fondu, úsek technicko-ekonomický

pondělí 08:00 - 17:00
úterý 07:30 - 08:30
středa 08:00 - 17:00
čtvrtek 13:00 - 15:00
pátek 07:30 - 08:30

Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí

Adresa: Náměstí č.3
739 11, Frýdlant nad Ostravicí
Telefon: +420 558 675 744
Fax: +420 558 676 279
Úřední hodiny:
pondělí 08:00 - 17:00
středa 08:00 - 17:00

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Adresa: 28. října 117
702 18, Ostrava
Telefon: +420 595 622 222
Fax: +420 595 622 126
E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz
WWW stránky: www.kr-moravskoslezsky.cz
Úřední hodiny pro veřejnost:
pondělí 09:00 - 17:00
úterý 09:00 - 15:00
středa 09:00 - 17:00
čtvrtek 09:00 - 15:00
pátek 09:00 - 14:30

Nádraží ČD-Frýdek-Místek

Adresa: Nádražní 2052
738 01, Frýdek-Místek
Telefon: +420 558 692 400
Fax: +420 558 692 400
E-mail: FRM@CDcentrum.cd.cz
WWW stránky: www.cd.cz/
Otevírací hodiny:
pondělí - neděle: 04:00 - 22:00

Obec Raškovice

Adresa: Raškovice 207
Telefon: +420 558 692 220, +420 558 692 491
Fax: +420 558 692 491
E-mail: obec@raskovice.cz
WWW stránky: www.raskovice.cz
Úřední hodiny:
pondělí 7:30 - 11:30 12:00 - 16:30
středa 7:30 - 11:30 12:00 - 16:30

Obec Morávka

Adresa: Morávka 125
Telefon: +420 558 691 021
Fax: +420 558 691 104
E-mail: oumoravka@iol.cz
WWW stránky: www.beskydy.cz/moravka/

Obec Krásná

Adresa: Krásná 287
Telefon: +420 558 692 205
Fax: +420 558 692 205
E-mail: ou-krasna@post.cz
WWW stránky: www.krasna.obec.cz/

Obec Vyšní Lhoty

Adresa: Vyšní Lhoty 244
Telefon: +420 558 692 272
Fax: +420 558 692 940
E-mail: vysnilhoty@iol.cz
WWW stránky: www.beskydy.cz/vysnilhoty/

Obec Dobrá

Adresa: Dobrá 230
Telefon: +420 558 641 491
Fax: +420 558 641 202
E-mail: oudobra@dobra.cz
WWW stránky: www.dobra.cz/

Obecní knihovna Pražmo

Adresa: Pražmo č. 153
739 04, Pražmo
Vedoucí: Lenka Šporclová
Telefon: +420 558 692 253
E-mail: lenka.sporclova@prazmo.cz

Okresní soud Frýdek-Místek

Adresa: Na Poříčí 3206
738 13, Frýdek-Místek
Telefon: +420 558 411 111
Fax: +420 558 627 707
E-mail: osfrydek@applet.cz

Okresní státní zastupitelství Frýdek-Místek

Adresa: Na Poříčí 3206
738 13, Frýdek-Místek
Telefon: +420 558 630 233
Fax: +420 558 624 926
E-mail: podatelna@osz.frm.justice.cz
WWW stránky: portal.justice.cz

Ostravská univerzita

Adresa: Dvořákova 7
701 03, Ostrava 1
Telefon: +420 696 118 230
Fax: +420 696 118 219
WWW stránky: www.osu.cz

POLICIE ČR

Okresní ředitelství Frýdek-Místek

Adresa: Beskydská 2061
738 19, Frýdek-Místek
Telefon: +420 974 732 111
Fax: +420 974 732 900

Obvodní oddělení PČR Dobrá

Adresa: 739 51, Dobrá 480
Telefon: +420 558 641 333, +420 558 641 411
Fax: +420 558 641 335

Dopravní inspektorát Frýdek-Místek

Adresa: Beskydská 2061
738 19, Frýdek-Místek
Telefon: +420 974 732 111
Fax: +420 974 732 900

Ředitelství cel Frýdek-Místek

Adresa: Ostravská 264, p.p.20,
738 02, Frýdek-Místek
Telefon: +420 558 402 211
  +420 558 402 200 (ředitel CÚ FM)
Fax: +420 558 402 202
E-mail: posta0461@cs.mfcr.cz
Provozní doba:
pondělí 7:15 - 17:30
úterý 7:15 - 17:30
středa 7:15 - 15:15
čtvrtek 7:15 - 15:15
pátek 7:15 - 17:30

Státní vědecká knihovna

Adresa: Prokešovo nám. 9
702 00, Moravská Ostrava
Telefon: +420 596 118 881 (882)
Fax: +420 596 138 322
E-mail: msvk@svkos.cz
WWW stránky: www.svkos.cz
Provozní doba (půjčovna knih):
pondělí - pátek 08:30 - 19:00
sobota 08:30 - 12:00

Půjčovna a studovna speciálních fondů:

Provozní doba:
pondělí - pátek 08:30 - 18:00

Každý první čtvrtek v měsíci je otevřeno pouze do 12:00 hod.
Po dobu prázdnin je půjčovní doba zkrácena a o sobotách je knihovna uzavřena.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Adresa: Kodaňská 1441/46
100 10, Praha 10
Telefon: +420 234 066 425 (Informační centrum)
E-mail: podatelna@uzsvm.cz
WWW stránky: www.uzsvm.cz

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Územní pracoviště Ostrava
Adresa: Ostrčilova 4/2691
702 17, Ostrava

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Územní pracoviště Ostrava
odbor Odloučené pracoviště Frýdek-Místek
Adresa: Komenského 447
738 01, Frýdek-Místek

Územní vojenská správa Frýdek-Místek

Adresa: Politických obětí 117
738 02, Frýdek - Místek
Telefon: +420 558 431 191
Fax: +420 558 647 146
WWW stránky: www.army.cz/mo/106/spravy/subjekty/frydek_m

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Centrála:
Adresa: Orlická 4/2020
130 00, Praha 3
Telefon: +420 221 751 111
Fax: +420 221 754 951
E-mail: info@vzp.cz
WWW stránky: www.vzp.cz

Pobočka Frýdek-Místek:

Adresa: Na Poříčí 3208,
738 01, Frýdek - Místek
Telefon: +420 558 621 650
Fax: +420 558 631 660
E-mail: informace@op86.vzp.cz
Úřední hodiny:
pondělí 07:00 - 17:00
úterý 07:00 - 15:30
středa 07:00 - 17:00
čtvrtek 07:00 - 15:30
pátek 07:00 - 12:00

VŠB-TU Ostrava

Adresa: 17.listopadu 15
708 33, Ostrava-Poruba
Telefon: +420 597 321 111, +420 596 991 111
---      2006    Ing. David Foldyna     ---