heraldick?abulka
 
Nepřehlédněte!
Databáze firem Evropské databanky

Nadační fond proti korupci

Sdružení obcí povodí Morávky

www.sopm.cz

Dokumenty k finančnímu hospodaření DSO SOPM

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje mikroregion Sdružení obcí povodí Morávky na webových stránkách www.sopm.cz vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření.

Na Obecním úřadě v Dobré, Dobrá 230, 739 51 Dobrá, lze nahlédnout do jejich listinné podoby.

Na příslušný webový link se dá připojit rovněž přes QR-kód.
SOPM QR

---      2006    Ing. David Foldyna     ---