heraldick?abulka
 
Nepřehlédněte!
Databáze firem Evropské databanky

Nadační fond proti korupci

Volby

Volby do Evropského parlamentu 2019

 1. Vyhlášení voleb prezidentem republiky – publikované ve Sbírce zákonů pod č. 9/2019 Sb., s datem rozeslání dne 17. ledna 2019
 2. Podmínky kandidatury na území České republiky
 3. Podmínky hlasování pro občany ČR žijící na území ČR
 4. Podmínky hlasování pro občany ČR žijící v zahraničí
 5. Podmínky hlasování pro občany jiných členských států EU na území České republiky
 6. Žádost o vydání voličského průkazu
 7. Plná moc pro převzetí voličského průkazu
 8. Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Evropského parlamentu
 9. Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14. dubnu 2019
 10. Přenosné volební schránky

Volby do zastupitelstva obce 2018

 1. Volební právo občanů jiných členských států EU ve volbách do zastupitelstev obcí
 2. Kde podat kandidátní listinu v rámci Magistrátu města Frýdku-Místku?
 3. Podávání kandidátních listin pro volby do obecních zastupitelstev 2018
 4. Potřebný počet podpisů na peticích
 5. Zveřejnění volebního obvodu, počet členů zastupitelstva obce a potřebný počet podpisů na peticích pro volby do zastupitelstva obce Pražmo
 6. Minimální počet členů Okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva obce Pražmo konané ve dnech 5. a 6. října 2018
 7. Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Pražmo pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 5. a 6. října 2018
 8. Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce
---      2006    Ing. David Foldyna     ---