heraldick?abulka
 
Nepřehlédněte!
Databáze firem Evropské databanky

Nadační fond proti korupci

Ohlédnutí za IV. setkáním parohatých měst a obcí

Pokud chci připomenout okamžik, kdy vůbec poprvé vznikla myšlenka uspořádat takovéto setkání v naší obci, musím se vrátit do jihomoravské Jedovnice, kde se konalo předešlé setkání v roce 2008. Tehdy zcela na poslední chvíli ohlásila obec Hutisko-Solanec, že se své kandidatury pro rok 2010 vzdává, a najednou vyvstal problém, kde se sejdeme příště. O nás se vědělo, že si s myšlenkou uspořádat tuto akci na Pražmě někdy v budoucnu pohráváme, a tak nás prezident parohatého miniparlamentu p. Kubík okamžitě oslovil, jestli bychom se nemohli v roce 2010 sejít na Pražmě. Otázka to byla nečekaná a hlavně vyžadovala velmi rychlou odpověď. Na nějaké dlouhé uvažování prostě nebyl čas. A tak jsme tedy slíbili, že se do toho pustíme a v roce 2010 přivítáme hosty parohatých obcí u nás.

Věděli jsme, že uspořádat takto rozsáhlou akci bude náročné, že to bude stát úsilí spousty lidí, ale také jsme věděli, že u nás máme tým schopných lidí, kteří v roce 2007 byli schopni dát dohromady oslavy založení obce, což byla akce svým rozsahem podobná a tehdy se povedla.

Na přípravu jsme měli dva roky. Ale jak už to chodí, pokud je hodně času, tak se vše odkládá a odkládá. Rok 2009 utekl jako voda a byl tu počátek roku letošního a do paroháčů zbývalo pět měsíců. Pracovní skupina, kterou tvořili p. starosta, p. místostarostka, současní i bývalí zastupitelé, členové kulturního výboru, zástupci spolků v obci, farnosti a mnoho dalších dobrovolníků, začala poměrně intenzivně pracovat a na svých schůzkách postupně propracovávali program do těch nejmenších detailů. Snažili se program sestavit tak, aby si během těch dvou dní to své našel úplně každý.

Rámcové schéma setkání se v podstatě od svého vzniku v roce 2004 v Semilech nemění. Všechno začalo v pátek 28.5., kdy se okolo poledne začali sjíždět hosté z nejrůznějších konců republiky . Odpoledne pro ně byla připravena exkurze do pivovaru Radegast v Nošovicích, kde si vyslechli poutavé vyprávění o vaření piva doplněné na závěr ochutnávkou.

V 17 hod byl zahájen v Ondráši parohatý galavečer, ve kterém se během skoro tří hodin vystřídaly nejrůznější žánry . Úvodní slovo pronesl p. starosta M. Kaniok a pak již celým programem provázela předsedkyně kulturního výboru Kristýna Felcmanová. Hned po slavnostním zahájení zazněla naše obecní hymna v podání Katky Honešové. A pak už se střídalo jedno vstoupení za druhým. Vystoupil dětský folklorní soubor Ondrášek, ukázaly se děti z mateřské školy na Pražmě, ze školy i školky z Raškovic, zazpívalo dívčí trio u Dobřan a mnoho dalších. Vrcholem celého programu bylo ovšem vystoupení našich Klebetnic, které sklidily obrovský aplaus. Ve svém programu ukázaly, jak se kdysi škubalo peří a při tom se probraly všechny zaručeně pravdivé informace, od toho, kdo s kým, přes vznik obce až po centrální vytápění. Do svého programu dokonce zapojily i p. starostu.

Předposledním bodem gala večera bylo zasedání parohatého miniparlamentu, které řídil jeho prezident p. Vladimír Kubík ze Semil. Přítomným vysvětlil, kdo je vůbec jeho členem a že má jediný úkol a to zvolit obec či město, kde se sejdeme za dva roky. Po předešlé domluvě bylo oznámeno, že V. setkání parohatých měst a obcí se bude konat v obci Doksy ležící nedaleko Máchova jezera.

Páteční program pokračoval dále přátelským a neformálním posezením hostů u dobrého vínka a cimbálovky Satina v hotelu Travný. Již tak dobrou zábavu doplnil ještě svým vystoupením divadelní spolek Vlastimil z Jedovnice. Současně se konala v areálu u sv. Floriána zábava se skupinou Maraton.

Sobotní program začal hned ráno 4. ročníkem hasičské soutěže o pohár starosty obce Pražmo před bytovkami. Zároveň probíhala v parku pod kostelem soutěž pro děti ve stavbě nejlepšího letohrádku z papírových krabic. Ve školce se konala výstava výtvarných prací dětí na téma parohy a v areálu pod obecním úřadem si mohly děti zahrát vodní fotbal. Vše bylo doplněno jarmarkem a dobrou kuchyní.

Zhruba okolo 12:30 se začal pod kostelem formovat slavnostní parohatý průvod. V čele průvodu nesli zástupci obce vlajku české republiky, Evropské unie a naši obecní. Za nimi šel p. starosta M. Kaniok s p. místostarostou M. Honešovou a zastupiteli, dále pak mažoretky, dechovka a delegace jednotlivých parohatých obcí. Závěr průvodu pak tvořili všichni ostatní, kteří se do něj přišli zapojit. Průvod prošel ulicí Třešňovou nad školkou, nad bytovkami a pak se po hlavní silnici vrátil zpět k dřevěné soše jelena. Zde po několika úvodních slovech p. místostarostky o tom, jak socha vůbec vznikla, sochu šampaňským pokřtil p. starosta se slovy, ať je dlouho chloubou naší obce.

A kde se tedy dřevěná socha jelena na tomto místě vzala? Jistě si vzpomínáte, že až do loňského podzimu rostla na tomto místě nádherná rozložitá lípa. Pravděpodobně ji zde kdysi dávno zasadili lidé, kteří bydleli v dřevěném domku, který stál nedaleko a v 80. letech minulého století byl zbořen. Lípa i přesto, že byla na první pohled krásná, už byla ve velmi špatném stavu a pro své okolí se stala nebezpečnou. Po posouzení odborníky jsme byli nuceni nechat lípu pokácet a tehdy přišel nápad seřezat jen korunu a kmen nechat stát s tím, že by se z něj mohlo něco vyřezat. Tohoto náročného úkolu se zhostil umělecký řezbář Jaroslav Slavík z Landeka, který během května vytvořil hlavu jelena. Pro vzpomínku na IV. setkání parohatých měst a obcí vytvořil ještě místní občan Miki pamětní desku, na které jsou vyobrazeny obecní znaky všech obcí, které se tohoto setkání zúčastnily.

A teď zpět k programu sobotního odpoledne. Po průvodu se konal v kostele májový koncert v podání Scholy a studentů ostravské lidové konzervatoře. V areálu u sv. Floriána bavil děti i dospělé klaun Hopsalín a pak až do večera se střídalo jedno vystoupení za druhým. Účinkující nebyli jen z řad místních, ale právě naopak velkou část programu tvořili hosté. A najednou tady byl večer a chystalo se kácení máje v režii místních hasičů. K dobré náladě přispěla bezesporu i místní kapela, která hrála k tanci i poslechu až do ranních hodin.

Pokud si budete chtít ještě podrobněji připomenout báječnou atmosféru těchto dvou dní, můžete se podívat na reportáž s názvem 'Pražmo 2010' umístěnou na webových stránkách www.tvsemily.cz. Autorem tohoto asi šestnáctiminutového sestřihu natočeného na paroháčích je přímo p. Vladimír Kubík. Z jeho natáčení by měl vzniknout daleko rozsáhlejší záznam, který nám slíbil poskytnout. Ve fotogalérii najdete spoustu fotek.

Na závěr tohoto ohlédnutí mi nezbývá než poděkovat….poděkovat všem, kteří nějakým způsobem přispěli ze zdárnému průběhu těchto dvou dní. Nesmím zapomenout na celou pracovní skupinu, která zvlášť v posledním týdnu ladila detaily tak, aby vše bezchybně fungovalo, na všechny účinkující a v neposlední řadě na hosty a návštěvníky z řad místních i okolních občanů, protože pro ně se to všechno chystalo.

---      2006    Ing. David Foldyna     ---