heraldick?abulka
 
Nepřehlédněte!
Databáze firem Evropské databanky

Nadační fond proti korupci

Rekonstrukce garáže pro novou CAS Renault Middlum

Rekonstrukce garáže pro novou hasičskou cisternu Renault Middlum, kterou obec obdrží koncem listopadu 2008 je bezesporu největší akcí roku 2008. Náklady na rekonstrukci přesáhnou 700 tis. Kč, přičemž 300 tis. Kč poskytnul Moravskoslezský kraj jako dotaci. Nejprve se musela z důvodu jejího budoucího snížení rozbourat celá podlaha, včetně podzemního skladu, který v minulosti sloužil jako sklad paliva pro doby zléJ. Mohu potvrdit, že si při jeho demolici dělníci dali pěkně do těla. Takový malý sarkofág. Následně se začal upravovat prostor pro budoucí šatnu hasičů.

1
2
3

Podlaha je z důvodu velikosti vozidla snížena o 40 cm a bude provedena ve speciální úpravě, která nebude vstřebávat žádné olejové ani jiné nečistoty. Na obrázcích vidíme její izolaci.

12
4
5

Rovněž venkovní prostory se musely přizpůsobit rozměrům nového vozidla. Původní betonový vjezd musel být rozbourán, snížen a nahrazen asfaltovým povrchem.

6
7
8

Nyní již vidíte nové sekční průmyslové vrata, která budou v příštím roce doplněna o dálkový systém otvírání. Zároveň vidíte finální verzi povrchové úpravy vjezdu, který bude po obou stranách doplněn novým ocelovým zábradlím.

9
10
11
---      2006    Ing. David Foldyna     ---