heraldick?abulka
 
Nepřehlédněte!
Databáze firem Evropské databanky

Nadační fond proti korupci

Rekonstrukce dešťové kanalizace na ul. Třešňová - červenec-září 2008

Koncem června roku 2008 se po opakovaných přívalových deštích propadla část místní komunikace na ul. Třešňová a to v důsledku poškození dešťové kanalizace. Situace byla natolik vážná, že jsme museli vyhlásit havarijní stav a začít bezodkladně jednat.

kanalizace1
kanalizace2
kanalizace3

Nejprve musela odborná firma zjistit, ve kterých místech došlo k porušení kanalizace.

kanalizace4
kanalizace5
kanalizace6

Následně bylo zjištěno, že stávající potrubí je nejvíce poškozeno přímo pod povrchem komunikace, ale také na mnoha místech výše nad komunikací. Začalo se proto se samotnou výměnou potrubí a rovněž s vybudováním dvou šachtic, nicméně také s instalací další flexi roury, aby bylo zabráněno dalšímu podemílání komunikace do doby, než se vymění celé potrubí.

kanalizace7
kanalizace8
kanalizace9

Dokončovací práce proběhly až v září 2008 z důvodu důkladného usazení podloží pod asfaltovým povrchem.

kanalizace10
kanalizace11
kanalizace12
---      2006    Ing. David Foldyna     ---