heraldick?abulka
 
Nepřehlédněte!
Databáze firem Evropské databanky

Nadační fond proti korupci

Rekonstrukce místních komunikací - září 2008

Velmi špatný stav místní komunikace u kravína v Rovni byl opraven koncem září 2008 za pomocí recyklátu ve spolupráci se Zemědělským družstvem Raškovice, které je provozovatelem místního kravínu. Zemědělské družstvo zaplatilo dle dohody polovinu celkových nákladů.

2
3
1

Místní komunikace za benzínovou stanicí byla opravena za poloviční finanční spoluúčasti obce Raškovice, jelikož se nachází na rozhraní katastrů a slouží občanům obou obcí.

4
5
6
---      2006    Ing. David Foldyna     ---