heraldick?abulka
 
Nepřehlédněte!
Databáze firem Evropské databanky

Nadační fond proti korupci

Rekonstrukce veřejného osvětlení na ul. Do obory

V září 2008 byla provedena komplexní rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Do obory. Součástí ní byla výměna všech dřevěných sloupů, jejich instalace na betonové patky (což původně nebylo) a výměna el. vedení za kabelové izolované. Samotná světla byla vyměněna již s předstihem. Zároveň došlo k výměně přívodního neizolovaného vedení přes Čuvný potok za kabelové, což znamená, že jsou vyřešeny v minulosti četné problémy s vypínáním veřejného osvětlení při větších větrech. Dřevěné sloupy byly vyměněny rovněž kolem hlavní komunikace v lokalitě Žukov. Tato rekonstrukce byla řešena jako neutěšený havarijní stav, neboť u mnohých sloupů hrozilo jejich ulomení v důsledku stáří.

1
2
3
---      2006    Ing. David Foldyna     ---