Územní plán Pražmo – 2020

Úplné znění Územního plánu po změně č. 1

Texty

Texty

Výkresy

Úplné znění ÚP Pražmo po změně č.1 

 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Pražmo

Zpráva o uplatňování územního plánu Pražmo

 

Územní plán 2016

Textová část

Textová část
Odůvodnění
SEA
Natura
Vyhodnocení vlivu na URU

Výkresová část

Hlavní výkres
Výkres základního členění
Výkres širších vztahů
Koordinační výkres
Doprava
Energetika
Vodohospodářství
ZPF
VPS

Změna č.1 ÚP_Pražmo