Mgr. Michaela Honešová

starostka

Ing. Jindřich Vymětalík

místostarosta

Mgr. Kristýna Felcmanová

předseda výboru pro sociální a kulturní záležitosti

Antonín Chalupa

předseda výboru pro místní rozvoj

Petr Jerglík

předseda výboru pro životní prostředí

Olga Muroňová

předseda kontrolního výboru

Ing. Jan Pýcha, MBA

předseda finančního výboru