SDH http://www.sdhprazmo.cz/
Florbalový klub Facebook
Spolek seniorů Pražma Předsedkyně spolku: Olga Muroňová, tel. 724 068 946
Junák – český skaut, středisko Štít Pražmo, z. s. https://skautiprazmo.webnode.cz/
Římskokatolická farnost Morávka https://www.farnost-moravka.cz/