logo

Šlechtický rod Pražmů v proměnách času

V rámci projektu „Po stopách rodu Pražmů“ vydala naše obec publikaci „Šlechtický rod Pražmů v proměnách času“. Materiály sesbíral a sepsal amatérský historik pan Gabzdil a z polské strany mu pomáhal rovněž amatérský historik pan Kaminski. Kniha vyšla 16. 1. 2018 a je vydána ve dvou jazykových variantách – české a polské. Jde o faktografickou publikaci zaměřenou na rod Pražmů, jeho počátky, vzestup a jednotlivá působiště, kde zanechali stopy.

Kniha je neprodejná, bude však k zapůjčení v obecní knihovně.