logo

Řezbářské sympozium

V rámci projektu „Po stopách rodu Pražmů“ se v naší obci konalo ve dnech 10. 8. 2017 – 20. 8. 2017 „Řezbářské symposium“, během něhož byly za pomocí motorových pil vyřezány čtyři zadané dřevěné plastiky.

  1. Pražmovský jelen – autor Ignacy Nowodworski
  2. Niemodlinský sokol s kaprem – autor František Vitásek
  3. Lavička s erby spřátelených obcí – autor Stanislaw Kilarecki
  4. Model zámečku Pražmů (součást lavičky) – autor Miroslav Gross

Slavnostní odhalení vytvořených děl bylo součástí programu Plackových hodů.