Webová aplikace Transmise – Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. a Nemocnice Třinec, p.o.

Ztratily se klíče

Ptačí chřipka – informace pro veřejnost

Úpravy na starém hřibitově – říjen 2008

V říjnu 2008 došlo k vysekání smrkového živého plotu a to z několika následujících důvodů. Živý plot byl přerostlý, špatně udržovatelný a hrozilo jeho sesychání.

Rekonstrukce dlažby kolem MŠ

Rekonstrukce dlažby nad budovou mateřské školy a kolem pískovišť byla nutností, jelikož stávající dlažba byla nerovnoměrná a tím i nebezpečná pro pohyb dětí při hrách.

Rekonstrukce garáže pro novou CAS Renault Middlum

Rekonstrukce garáže pro novou hasičskou cisternu Renault Middlum, kterou obec obdrží koncem listopadu 2008 je bezesporu největší akcí roku 2008. Náklady na rekonstrukci přesáhnou 700 tis. Kč, přičemž 300 tis. Kč poskytnul Moravskoslezský kraj jako dotaci.

Rekonstrukce místních komunikací – září 2008

Velmi špatný stav místní komunikace u kravína v Rovni byl opraven koncem září 2008 za pomocí recyklátu ve spolupráci se Zemědělským družstvem Raškovice, které je provozovatelem místního kravínu. Zemědělské družstvo zaplatilo dle dohody polovinu celkových nákladů.

Vybudování klubu pro mládež – rok 2008

Klub pro mládež se začal budovat na jaře roku 2008 a to za výrazné pomoci naší mládeže. Bohužel, dosud není Klub provozovaný, neboť stavební úřad stále nevydal potřebné povolení ke změně užívání. Fotodokumentace bude doplněna zanedlouho.

Rekonstrukce veřejného osvětlení na ul. Do obory

V září 2008 byla provedena komplexní rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Do obory. Součástí ní byla výměna všech dřevěných sloupů, jejich instalace na betonové patky (což původně nebylo) a výměna el. vedení za kabelové izolované. Samotná světla byla vyměněna již s předstihem.